Back to 2014 awards

Young & Rubicam FMS "Movies that change lives"

Branded Content & Entertainment
Bronze

"Movies that change lives"


"Movies that change lives"


Credits
 • Agency (& City): Young & Rubicam FMS, Moscow
 • Creative Director(s): Marco Cremona
 • Copywriter(s): Ilya Lebedev
 • Art Director(s): Federico Fanti
 • Film Director(s): Vyacheslav Bubnov, Kirill Novikov, Natalya Demidova, Vladilen Razgulin, Georgiy Toidze, Leonid Zalesskiy, Tigran Bejanov, Elizaveta Stishova, Andro Okromchedlishvili, Evgeniy Lavrentyev
 • Agency Producer(s): Inna Alperovich/Chikhladze
 • Graphic Design: Dmitriy Izotov, Tatiana Vasilieva
 • Client Service Director : Andrey Pavlov
 • Account Director : Anastasia Koroleva
 • Account Manager : Natalya Emelyanova
 • Account Executive : Daria Spasennykh
 • Title: "Movies that change lives"
 • Product: ADOPTION AWARENESS
 • Advertiser: Change One Life Foundation

Back to 2014 awards