Back to 2017 awards

DENTSU INC. "GLICODE"

Mobile Campaigns
Bronze

"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


"GLICODE"


Credits
 • Executive Creative Director: Yasuharu Sasaki
 • Creative Director: Hiroshi Koike
 • Art Director: Kentaro Sagara
 • Art Director: Yoshihiro So
 • Creative: Gene Brutty
 • Creative: Tim Seddon
 • Creative Strategy: Joe Fry
 • Producer: Naru Kudo
 • Director: Yoichi Kanazawa
 • App Developer: Yohei Kajiwara
 • App Developer: Takanori Kawai
 • Planner: Ryutaro Seki
 • Planner: Kazuyoshi Ochi
 • Planner: Moe Goto
 • Technical Director: Shintaro Murakami
 • Creative Coordinator: Bryan Tanaka
 • Producer: Yosuke Suzuki
 • Producer: Kojiro Fukami
 • Designer: Yoshihiro So
 • Designer: Yoshimi Kano
 • App Developer: Hayato Kuno
 • App Developer: Naoki Aso
 • System Engineer: Takashi Okada
 • CG Designer: Yuta Yamada
 • Project Manager: Haruka Yokokawa
 • Music SE: Yuki Ono
 • System Engineer: Takashi Okada
 • Markup Engineer: Masahiko Okuzaki
 • Markup Engineer: Reiko Igo
 • Director: Mitsugu Matsumoto
 • Executive Producer: Yasuhiro Kawasaki
 • Camera: Akihiro Yoshida
 • Gaffer: Ryu Matsumura
 • Art: Momoyo Ura
 • Online Editor: Yusuke Kaneko
 • Project Manager: Shinji Nomura
 • Casting: Kenichi Tsutsumi
 • Sound Designer: Ono Yuki
 • PR planner: Keiji Hayashi
 • Account Executive: Shigenari Kato
 • Account Executive: Mitsuki Yoshida
 • Title: "GLICODE"
 • Product: Corporate
 • Advertiser: Ezaki Glico Co., Ltd.

Back to 2017 awards